Havneområdet

Bildet viser havneområdet til Vestre Åmøy Båtforening.

Båtforeningen disponerer 54 båtplasser. De er fordelt med 38 stk langs moloen og 16 stk på den nye flytebrygga som ligger ut fra den gamle kaien.

Gjesteplassene finnes på utsiden av trebryggen. Jamfør markør. Gjesteplassene har tilgang til vann.