Medlemskap

Båtforeningen står åpen for alle med fast bopel og/eller fritidseiendom på Vestre Åmøy.

Du finner skjemaer angående medlemskap i undermenyene.