Kontakt

E-post adresse: post@vestreaamoybaatforening.no

Postadresse: Vestre Åmøy Båtforening, 4152 Vestre Åmøy

ADRESSEENDRING
Husk å melde adresseendring. Dette gjelder også email-adresser! Glemmer du dette fører det til at du ikke får den informasjonen vi sender ut og heller ikke kontingent- og avgiftsfakturaer. I verste fall kan dette føre til at du blir strøket som medlem og mister all ansiennitet.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Styret i Vestre Åmøy Båtforening

RolleNavnTelefon
FormannDavid Heng957 58 080
KassererKai-Rune Kristiansen402 04 644
SekretærThormodsen Thomas980 64 734
Havnesjef - Ytre havn (Flytebrygge)Roger Von Sundt473 27 096
Havnesjef - Indre havn (Molo)Morten Ove Hegreberg908 16 890